VERTICO Architektura Krajobrazu

Projekt zagospodarowania podwórza

Lokalizacja – Warszawa
Powierzchnia – 866 m2
Rok – 2018

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest ściśle zabudowanej części miasta. W związku z tym, główną ideą projektową było utworzenie w miarę możliwości jak najwięcej powierzchni zajętych przez rabaty roślinne i trawniki. Obwódki rabat roślinnych stanowią niskie żywopłoty z berberysu czerwonolistnego, a wewnątrz klombów zostaną nasadzone płożące jałowce. Zaproponowano nasadzenie trzech sztuk klonów w odmianie o niewielkiej kulistej koronie i żółtym ulistnieniu. Miejsce na którym będzie ustawiany kontener na odpady, osłonięto od strony budynku żywopłotem z cisa pośredniego, oraz niewielkim drzewem iglastym. Wzdłuż istniejącego muru, zaprojektowano metalowe kratki, stanowiące podporę dla pnączy. Przy murze zaproponowano także nasadzenia z kwitnących krzewów, które będą również otaczały placyk z ławkami, stanowiący miejsce spotkań mieszkańców. Na terenie podwórza zaprojektowano także dwa miejsca parkingowe wykonane z ekokraty obsianej trawą, oraz dużą wiatę śmietnikową.

Scroll to Top