VERTICO Architektura Krajobrazu

Ogród na skarpie

Lokalizacja – Olesno
Powierzchnia – 1 400 m2
Rok – 2021

Budynek mieszkalny usytuowany jest na skarpie opadającej w kierunku północnym. Wzdłuż wschodniej ściany budynku zaprojektowano schody terenowe w formie progów z betonowych krawężników umieszczonych w grysie. W tej części ogrodu wykonano rabaty roślinne z barwnymi kompozycjami w formie drzew i krzewów iglastych, oraz liściastych uzupełnionych nasadzeniami z kwitnących krzewów i bylin. Przy wschodniej ścianie budynku znajduje się istniejący taras wokół którego zaprojektowano donice z palisady. Od tarasu w kierunku północnym i wschodnim schodzi łagodna skarpa przez którą z tarasu do dalszej części ogrodu prowadzą schody terenowe w formie progów wykonanych z drewnianych belek. Na skarpie tej zaproponowano nasadzenia głównie z karłowych sosen bośniackich w kompozycjach z dużymi połaciami bylin i traw ozdobnych. Znaczną powierzchnię ogrodu w części północnej pozostawiono zadarnioną i ma ona służyć jako miejsce na urządzenia zabawowe dla dzieci.

Scroll to Top