VERTICO Architektura Krajobrazu

Nowoczesny ogród z
elementami wodnymi

Lokalizacja – Łódź
Powierzchnia – 1 300 m2
Rok – 2023

W tym niezwykle ciekawym, nowoczesnym ogrodzie zaplanowaliśmy wiele stref rekreacyjno-wypoczynkowych, oraz elementów małej architektury. W części frontowej został zaprojektowany podjazd z kostki betonowej i podświetlane schody blokowe, a obok nich rabata z bonsai ogrodowym, ozdobnymi głazami, oraz kulami świetlnymi. Następnie w południowej części działki wykonaliśmy dużą powierzchnię trawnika otoczonego rabatami roślinnymi, a w jedną z nich została wkomponowana nowoczesna rzeźba ogrodowa wykonana ze stali kortenowskiej. Do dalszej części ogrodu prowadzi przejście w postaci metalowej pergoli, a obok niej zostało zaplanowane miejsce z sauną ogrodową. W zachodniej części działki zaprojektowaliśmy wgłębnik z paleniskiem i murowanymi ławkami, otoczony białymi murowanymi donicami. Następnie z tego miejsca do projektowanej drewnianej altany prowadzi chodnik, oraz podświetlane schody podestowe. Miejsce na altanę otaczają rabaty roślinne poprzedzielane białymi murkami oporowymi, a w jedną z nich zostały wkomponowane nowoczesne bloki wodne. Przy zachodniej ścianie budynku wykonano taras z płyt betonowych, na którym umieściliśmy drewnianą pergolę, oraz jacuzzi ogrodowe. Na przeciwko tarasu, wzdłuż ogrodzenia zaprojektowaliśmy rabatę roślinną z drzewami formowanymi w ekrany – palmetami, a pomiędzy nimi umieściliśmy ścianę wodną wykonaną ze stali kortenowskiej. W północnej części działki zaplanowano strefę gospodarczo-użytkową z warzywnikiem w formie inspektów, domkiem narzędziowym do którego przylega drewutnia i miejsce z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, oraz wiatę śmietnikową. W północnym narożniku działki wykonaliśmy miejsce z płyt betonowych na hamak ogrodowy, które zostało otoczone rabatami roślinnymi z kwitnącymi krzewami i bylinami. W ogrodzie zaplanowano również klimatyczne oświetlenie, które podkreśla ciekawe okazy drzew i krzewów, oraz tworzy niesamowitą atmosferę.

 

Scroll to Top