VERTICO Architektura Krajobrazu

Ogród naturalistyczny

Lokalizacja – Jamki
Powierzchnia – 3 200 m2
Rok – 2021

W części frontowej działki zaprojektowano duży podjazd wykonany z kostki betonowej w formie niewielkich kwadratów, oraz dużych prostokątnych płyt z fugami wypełnionymi trawą lub grysem. Od tarasu w kierunku południowym i zachodnim schodzi łagodna skarpa ze schodami terenowymi w formie betonowych bloków. Na skarpie tej zaproponowano nasadzenia karłowych krzewów iglastych i liściastych w kompozycjach z niskimi bylinami i trawami ozdobnymi. Po stronie wschodniej budynku wyznaczono strefę użytkową ogrodu z warzywnikami wykonanymi z faszyny, kratownice z winoroślą, oraz drzewa i krzewy owocowe. W południowym narożniku działki zaplanowano kącik rekreacyjno – wypoczynkowy z wolnostojącym hamakiem, miejscem na palenisko, oraz ozdobną ławką w formie kosza wyplatanego z faszyny. W południowej części działki znajduje się istniejący staw obsadzony roślinnością nadwodną. Rabaty zaprojektowane wzdłuż wschodniego i zachodniego ogrodzenia przechodzą stopniowo w trawnik połaciami łąk kwietnych. Na rabatach roślinnych dominują nasadzenia z kwitnących krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Scroll to Top